Ulv

– To glade gutter i verdens fineste ulvehegn! På toppen av Bjørneparken, like ved en seter bor de to brødrene Isak og Iglo.

Ulvene våre
Her i Bjørneparken har vi to ulver. De to brødrene Iglo og Isak kom til oss fra en park i Sverige i 2018, og har fått hele 28 mål helt for seg selv her i parken!

Hvor bor ulven?
Historisk sett var ulven det landpattedyret med størst utbredelse, og den var å finne i mesteparten av den holarktiske sonen. Det antas at ulven har vært i Europa i minst 500 000 år og at den kom til Norge for ca. 10 000 år siden, da isen fra den siste istiden trakk seg tilbake. I dag finner man ulven i den nordligste delen av Nord-Amerika, visse deler av Europa, og Asia. De største bestandene av ulv finner man i Alaska, Canada og Russland. I Norge er ulven begrenset til Sørlandet, i grenseområdet til Sverige.

Hva spiser egentlig ulver?
Ulven er utrolig tilpasningsdyktig, og kosten kan variere mye ut ifra hvor i verden den befinner seg. Her i Skandinavia består hele 95% av kosten til ulven av elg. Andre dyr som kan stå på menyen er rådyr, grevling, hare og små gnagere, for å nevne noen. I tillegg kan ulven ta tamdyr og beitedyr som sau og rein hvis det er tilgjengelig. Ulven kan jakte alene eller i flokk. 

Store byttedyr, som elg, blir oftest jaktet på i flokk, selv om en voksen ulv kan ta ned en elg helt alene også. Når ulvene jakter i flokk er det alfaparet som igangsetter og styrer jakten. Et bytte som elg blir delt mellom alle i flokken, men det er alfaparet som har førsterett på de beste stykkene.

Ulven er et flokkdyr
Som nesten alle de andre artene i hundefamilien, er ulven et flokkdyr. Ulveflokkene består av et avlende par og deres avkom. Flokken samarbeider ikke bare om jakt, men også om oppfostring av valper. Størrelsen på flokken vil variere med kvaliteten på leveområdet og tilgangen til mat. I gjennomsnitt består en ulveflokk av rundt 8 individer, men den kan bestå av færre eller flere. I Alaska har det blitt observert ulveflokker på over 30 individer! Når ungulvene blir kjønnsmodne, ofte i deres andre leveår, vil de forlate flokken for å lete etter en partner og eget territorium. Disse ungulvene kan da vandre flere titalls mil.

Bli med og se på den spennende ulveforingen!

Følg med på foringsprogrammet, og bli med når ulvene får mat. De er et utrolig flott syn, som vi anbefaler alle å få med seg. De kommer nesten alltid når det er mat å få!

Fakta


  • I Norge er ulven et sterkt truet rovdyr, med kun 65 dyr som holder seg innenfor landegrensen (2019).
    Ei tispe som ble merket i Hedmark, vandret hele 110 mil i luftlinje til Nord-Finland!
  • Ulven er stamfaren til alle hunderaser vi har i dag.
  • Ulven er det største dyret i hundefamilien, og kan bli ca. 70-80 cm høy og omkring 30-50 kg tunge.
  • Ulven kan spise hele 9 kg kjøtt i ett måltid! Dette er en grunn til at ulven har fått på seg et rykte som et glupsk rovdyr. Sannheten er at det rett og slett er en overlevelsestaktikk, siden de ikke vet når neste måltid kommer.
  • Ulven har utrolig god utholdenhet, og er kjent for å følge etter byttedyr i flere timer, selv langt ut på natten!
  • Ulven heter Canis lupus på latin.