Reinsdyr

Reinsdyret var det første hjortedyret som kom til Norge etter istiden. På grunn av disse flotte dyrene kom menneskene etter – og her er vi!

Våre reinsdyr
I Bjørneparken har vi 2 reinsdyr som heter Iida og Ailo. De er 5 år gamle nå, og er vel noen av de mest rolige, medgjørlige og søte dyra vi har i parken. Disse nordlendingene kommer fra Namsskogan familiepark, helt oppe i Trøndelag fylke.

Hva er et reinsdyr og hvor bor den?
Reinsdyret er en drøvtygger i familien hjortedyr, og har tilpasset seg til å leve et liv høyt til fjells. Det finnes flere underarter av rein i verden, og de er utbredt over store deler av den nordlige halvkule. I Norge finnes det villrein og tamrein, hvorav villrein kun lever i fjellområdene i Sør-Norge, og tamrein finnes i resten av landet og inngår i samisk tamreindrift. Reinsdyrene lever i store flokker som kan bestå av flere tusen reinsdyr. De kan bevege seg over store avstander, er raske til beins og gode svømmere. De har utrolig tjukk og isolerende pels som gjør at den holder seg god og varm oppe på fjellet. De brede klauvene gjør i tillegg at den har en form for snøsko! En stor forskjell fra andre hjortedyr er også at både hannene (bukk) og hunnene (simle) hos reinsdyr får gevir. Men som hos alle andre hjortedyr feller de geviret hvert år, for å så vokse ut et nytt ett til parringstiden.

Hva spiser den?
Om vinteren består 40-80% av maten av lav fra bakken og trær. Resten består av tørt gress og buskvekster. Om høsten spiser de også en del sopp, og om sommeren spiser reinen urter, gress, dvergbusker og noe lav.

Politi
I Norge har vi et eget Reinpoliti, og jobben deres er å passe på reinsdyrene i Finnmark. Reinpolitiet fikk vi for 70 år siden – og for noen år siden byttet de navn til Utmarkspolitiet.

Villrein i Norge
Norge forvalter de siste livskraftige bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa, og dette gjør at vi har et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen. I dag finnes det rundt 30 000 villrein i Norge, og sammenhengende fjellområder er nødvendige for at villreinen skal sikres gode leveforhold i fremtiden.

Fakta


  • Svalbardreinen er verdens nordligst levende planteetende pattedyr. Om vinteren blir den nesten helt hvit i pelsen sin.
    I Norge fins det ca 200.000 tamme reinsdyr. De fleste av dem bor i Finnmark.
  • Det fins ca 25.000 ville reinsdyr i Norge. Omtrent 7.000 av dem bor på Hardangervidda. Det er bare et par timers kjøring fra Bjørneparken.
  • Det er bare de som har foreldre eller besteforeldre som har drevet med rein som får lov til å drive med rein i Norge. Derfor er det bare samene som driver med rein i Norge.
  • Det latinske navnet for reinsdyret er rangifer tarandus tarandus.