Billettpriser:

Av smittevernshensyn vil vi kun selge billetter på nett for å ha kontroll på antallet i parken og hvem som har kjøpt billetter. Det kan derfor ikke kjøpes billetter direkte i parkens inngangsparti.  

Det vil ikke være mulig å endre besøksdag. Billetter kan avbestilles innen 14 dager før besøksdagen.   

Billettpriser – sommer: (gjelder fra 19. juni til 15. august): Voksen: 439 kr, barn 2 – 13: 399 kr, barn 0 – 2: gratis. Barn betaler når de har fylt 2 år. 

VIKTIG ved kjøp av nettbillett: Du vil motta 2 e-poster.
Den første e-posten som kommer er dine billetter. Hver billett har en egen QR-kode som scannes i parkens inngangsparti.  

Den andre e-posten er en kvittering på ditt kjøp. 

Dersom du ikke mottar billettene få minutter etter ditt kjøp, sjekk dine mapper for søppelpost, spamfilter, social eller andre mapper.

Bjørneparken aksepterer selvfølgelig ledsagerbevis. Du kjøper da en vanlig billett til den som skal ledsages, og ledsager kommer gratis inn ved fremvisning av ledsagerbeviset i parken. 

 

 

Barnebilletter og ledsagerbevis:

Under 2 år gratis, 2 – 13 år barn, 14 år og over er voksne. I Bjørneparken aksepterer vi selvfølgelig ledsagerbevis.