Billettpriser:

Vår antallsbegrensning har vært en suksess som har sikret våre besøkende gode opplevelser, og samtidig ikke satt for stort press på parken, ansatte og dyr. Vi kommer derfor til å fortsette med antallsbegrensningen og kun salg av nettbilletter. Det kan derfor ikke kjøpes billetter direkte i parkens inngangsparti.  

Det vil ikke være mulig å endre besøksdag. Billetter kan avbestilles innen 14 dager før besøksdagen.   

Billettpriser: (gjelder fra 16. august til 17. oktober): Voksen: 399 kr, barn 2 – 13: 349 kr, barn 0 – 2: gratis. Barn betaler når de har fylt 2 år. 

VIKTIG ved kjøp av nettbillett: Du vil motta 2 e-poster.
Den første e-posten som kommer er dine billetter. Hver billett har en egen QR-kode som scannes i parkens inngangsparti.  

Den andre e-posten er en kvittering på ditt kjøp. 

Dersom du ikke mottar billettene få minutter etter ditt kjøp, sjekk dine mapper for søppelpost, spamfilter, social eller andre mapper.

Bjørneparken aksepterer selvfølgelig ledsagerbevis. Du kjøper da en vanlig billett til den som skal ledsages, og ledsager kommer gratis inn ved fremvisning av ledsagerbeviset i parken. 

 

 

Barnebilletter og ledsagerbevis:

Under 2 år gratis, 2 – 13 år barn, 14 år og over er voksne. I Bjørneparken aksepterer vi selvfølgelig ledsagerbevis.