Informasjon til unge ansatte, frivillige og studenter

Information for young employees, volunteers and students

Takk for din interesse i å jobbe for Bjørneparken! Så spennende at du tenker på en karriere med dyr! Bjørneparken har minimumsgrense 16 år for sommerjobber. Vi tar også imot studenter fra registrerte dyrepasserskoler når praksisplasser er påkrevd.

Bjørneparken er en liten bedrift og noen ganger kan arbeidet vårt være krevende og uegnet for utrent personale. Vi har dessverre ikke mulighet til å ta imot frivillige, forespørsler om arbeidsuker, eller jobbskyggingsdag. Beklager det!

Vi oppfordrer deg til å beholde lidenskapen din for dyr, og ta kontakt når du er gammel nok til en av våre sommerjobber. Inntil da ser vi frem til ditt neste besøk!

Thank you for your interest in working at Bjørneparken! It’s so exciting that you are considering a career working with animals! Bjørneparken has a minimum age limit of 16 for summer jobs.  We also accept students from registered animal care programs where internships are required.

Bjørneparken is a small business and sometimes our work can be demanding and unsuitable for untrained or inexperienced staff.  Unfortunately we are not able to accept volunteers, requests for working weeks, or job shadowing days.  Sorry about that!

We encourage our younger applicants to keep their passion for animals and get in touch when they are old enough for one of our summer jobs.  Until then, we look forward to your next visit!

Er du påmeldt et dyrepasserutdanningsprogram?

Are you registered in an official zookeeping education program?

Bjørneparken har et fåtall ledige plasseringer for studenter som er registrert i offisielle dyrestell/dyreholdsprogram.  Studenter som er interessert i å søke kan sende CV og følgebrev til [email protected] for vurdering. 

Alle studenter intervjues på samme måte som ansatte, og studenter som er best egnet for å lykkes i vårt miljø velges. Bjørneparken sørger for overnatting til våre studenter, samt en månedlig betaling for å hjelpe med levekostnader.

Vi har dessverre ikke mulighet til å ta imot studenter eller praktikanter fra programmer som ikke er direkte relatert til dyrehage.

Bjørneparken has a small number of placements available for students that are registered in official animal care / zookeeping programs.  Students who are interested in applying can send their CV and coverletter to [email protected] for consideration. 

All students are interviewed in the same manner as employees, and students who are best suited for success in our environment are chosen.  Bjørneparken provides accommodation for our students, as well as a monthly paid honorarium for their contribution toward our daily work. 

Unfortunately we do not have the opportunity to accept students or interns from programs that are not directly related to zookeeping.