Vanlige spørsmål

Her kan du få svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får fra besøkende.

Hvor kommer dyrene deres fra?
De fleste dyrene våre er født og oppvokst i park. Noen dyr kommer fra Sverige, som for eksempel gaupene Flora og Matrix, mens noen dyr er født i Bjørneparken slik som bjørnene Trym og Anton. Veldig sjeldent tar vi imot foreldreløse dyr som ikke hadde klart seg ute i naturen på egen hånd. Søskenparet Elga og Elgus ble født i naturen, men da mamma ble påkjørt da de bare var et par dager gamle, måtte vi hjelpe til! Elgene bodde i hagen til en av dyrepasserne våre, og ble flasket opp til de ble så store at de kunne flytte inn i parken. Du kan lett kjenne dem igjen, begge to har et blått og et brunt øye hver – heterochromia!

Hva gjør dere når dyrene blir syke?
Vi sjekker og steller dyrene våre hver dag, slik at vi vet med en gang dersom noen ikke føler seg bra. Da kommer veterinæren og hjelper oss med å finne ut hva som gjør vondt.

Hvorfor finnes dyreparker?
I en ideell verden hadde man kanskje ikke trengt å ha dyr i parker. Men pga menneskelig aktivitet forsvinner flere og flere dyrearter hvert år, og dyreparkene gjør et viktig arbeid innenfor bevaring av dyrearter. Blant annet kan man holde såkalte “reservebestander”, som kan hjelpe å beskytte det genetiske mangfoldet i en art.

Dyr i park er også veldig viktig for forskning, slik at vi skjønner hvordan vi kan beskytte arten i naturen på best mulig måte. Og ikke minst er det utrolig viktig for mennesker å oppleve kontakt med dyr og natur, slik at vi føler et engasjement for å beskytte naturen!

Fakta


  • EEP
    European Endangered Species Progamme (EEP) er et intensivt avlsprosjekt. Amur-leopardene i Bjørneparken er en del av dette prosjektet. Dette betyr at de er registrert i stambøker, og fremtidig avl kan aktivt planlegges av artens stambook-koordinator.
  • ESB (genbank)
    Noen arter er utrydningstruet på et lokalt men ikke et internasjonalt nivå. For disse artene der man ikke enda trenger et intensivt avlsprogram som EEP, men gjerne vil ha muligheten til det i fremtiden, finnes det European Studbook (ESB).
  • Miljøsertifisering
    Bjørneparken har i 2021 blitt Miljøfyrtårnsertifisert. Det vil si at vi har forandret på hvordan vi kvitter oss med søppel, vi har endret innkjøpsvaner og fokuserer mye mer på bærekraftig og miljøvennlig drift.