Bredsnutekaiman

Bredsnutekaiman er en nydelig alligator som du gjerne finner i sumper, rolige elver og innsjøer i Sør-Amerika. De liker seg godt i mangroveskoger i det samme området.

Hva spiser en bredsnutekaiman?
Bredsnutekaimanen elsker å spise snegler, fisk, fugler, forskjellige smådyr som den finner når den er sulten – og av og til jafser den i seg en skilpadde. Det sies at det er bredsnutekaimanen som biter hardest av alle alligatorer i forhold til størrelsen.

Mangroveskogene og sumpene
Mangroveskogene og sumpene er i sterk tilbakegang. Det er på grunn av oss mennesker. Områdene hvor disse nydelige alligatorene lever blir mindre og mindre fordi mennesker bygger demninger, drenerer våtmark til landbruk, forurenser og gjør andre inngrep i naturen. Når det i tillegg jaktes på disse alligatorene på grunn av skinnet, så er bestanden dessverre sterkt synkende.

De helt utrolige babyalligatorene!
Noe av det som er kjempestilig med denne arten er når de skal ha babyalligatorer. Først bygger alligatormammaen en haug som hun legger eggene i. Så legger hun 20-30 egg. De legges i to lag. Og så kommer det utrolige; Temperaturen rundt eggene bestemmer om det skal bli gutter eller jenter! Er det 32 grader eller mer der eggene legges blir det jenter. Er det mindre, så blir det gutter! Forstå det den som kan!

Fakta


  • Hanner blir inntil 3 meter lange, hunnene inntil 1,8.
  • De kan bli 62 kg
  • Lever i Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay og Bolivia
  • Arten er fredet
  • På latin heter den Caiman latirostris