Bjørnebrødrene Grisk og Gomle har forlatt bjørneparken for i år. 

 

 

Vi gleder oss til å bli med bjørnebrødrene og marilla på nye eventyr i 2024!