Amurleopard

– Et av verdens sjeldneste dyr! Her i Bjørneparken har vi to Amurleoparder. Igor og Zino kom til oss våren 2020 og markerer en ny retning for oss i Bjørneparken som vi er utrolig spente over!

Leopardene våre
Selv om de er brødre, er Igor og Zino veldig forskjellige. Zino er veldig sjenert og bruker litt lenger tid på å tilvenne seg sine nye omgivelser. Igor har allerede blitt varm i trøya, og det er ikke uvanlig å se han sole seg på fôringsplattformen!

Hva er en Amurleopard og hvor lever de?
Amurleopard er en underart av arten leopard. Det finnes totalt 9 underarter av leopard, hvor Amurleoparden er den som er mest truet. Den finnes kun på et begrenset område mellom Russlands fjerne øst og Kina. Området de befinner seg på er på rundt 10 000 km2 og er kun 3% av deres historiske leveområde. Dette er et område med temperert løvskog, og kjennetegnes med ekstrem kulde og mye snø om vinteren, mens somrene er varme. Pelsen deres skiftes derfor mellom sommer og vinter, hvor vinterpelsen blir så lang som 7 cm, og sommerpelsen er ca. 2,5 cm.

Hva spiser Amurleoparden?
Amurleoparden er en ren kjøtteter og er en toppkonsument i områder den lever i. Den jakter for det meste om natten, hvor den sniker seg på byttedyr, eller legger seg i bakhold og venter til byttet er nærme nok til at den kan angripe. Da spurter den ned byttet sitt med en fart på opptil 60 km/t! Mye av kosten består av hjortedyr, som Sika hjort og rådyr, men den jakter også på mindre pattedyr som villsvin, røyskatt, hare og mårhund, for å nevne noen. Spesielt på sommermånedene består store deler av kosten av mindre pattedyr. I motsetning til et annet stort kattedyr som lever i samme område; Amurtigeren, har ikke Amurleoparden noe imot å jakte små byttedyr som ekorn og mus som et mellommåltid, mens den venter på et større byttedyr. Restene av byttedyr blir dratt opp i trær slik at andre rovdyr ikke skal stjele de.

Kritisk truet
Amurleoparden er et av de mest utrydningstruede kattedyrene i verden. Det vil si at hvis ikke vi gjør noe for å stoppe det, kan Amurleoparden forsvinne fra naturen i løpet av vår generasjon.

De største truslene er krypskyting, ødeleggelse av habitat (både av mennesker og naturlige skogbranner), og lav genetisk variasjon.

Krypskyting er et stort pågående problem for Amurleoparden. Både i Russland og Kina blir leoparden drept for pelsen, som blir solgt på svarte markedet, og for bein som blir brukt i tradisjonell asiatisk medisin. 
Konflikt mellom lokale bønder og leoparden. Leoparder blir ofte drept av bønder hvis de tar beitedyr.
Skogbruk, jordbruk, utbygging av infrastruktur og skogbranner er alle med på å redusere leveområdene til Amurleoparden. Som nevnt tidligere er det kun 3% igjen av deres historiske leveområde.

Innavl 
Når leveområdene blir redusert vil også bestanden bli redusert. Amurleoparden er avhengig av store leveområder for å ha tilgang til nok byttedyr. I 2007 var bestanden så lav som 35 leoparder. Dette gir et problem for framtiden i form av lite genetisk variasjon og innavl. På grunn av dette er Amurleoparden det eneste store kattedyret som er godkjent til reintroduksjon fra dyreparker, for å få nye gener inn i bestanden.

Heldigvis går vi i riktig retning. Flere beskyttede områder har blitt opprettet og det er satt i gang tiltak for å redusere krypskyting og ulovlig jakt av byttedyr. Fra en bestand som var på 35 dyr i 2007 har den i dag steget til over 100. Dette betyr derimot ikke at vi kan ta det med ro. Amurleoparden trenger fortsatt beskyttelse, og i framtiden vil den også trenge større leveområder slik at bestanden kan fortsette å vokse. 

Fakta


  • Amurleoparder er dyktige klatrere. Det er ikke uvanlig å se Igor eller Zino i toppen av et 25 meter høyt furu tre!
  • Amurleopardens flekker kalles rosetter og hjelper de med å kamuflere seg bedre i omgivelsene sine.
  • De kan hoppe 3 meter rett opp i lufta og hele 5 meter bortover!
  • Amurleopardens pels er som vårt fingeravtrykk, ingen har helt likt mønster!
  • Tungen til Amurleoparden er som en rasp, slik at den kan skrape kjøttet av byttedyret sitt helt ned til beinet.