Bevaring

Bjørneparken er involvert i bevaringsarbeid både i og utenfor parken. Her kan du lære mer om hva vi gjør for å beskytte dyrelivet, og noen tips til hva du kan gjøre for å bidra!

Hva gjør parken?
Når bevaringsarbeidet skjer i parker heter det ex situ, altså at dyrene bevares borte fra der arten opprinnelig kommer fra. Bjørneparken driver med ex situ arbeid for flere arter.

Naturen er under stort press fra menneskelige aktiviteter. Klimaendringer, forurensing, jordbruk og utvidelse av bebyggelse er noen av de tingene som truer det biologiske mangfoldet. I Norge er nesten 3000 arter registrert som truet, det vil si at de har stor sjanse for å forsvinne helt dersom tilstandene fortsetter slik de er. På verdensbasis er det 32 000 truete arter, og ikke alle artene har blitt evaluert enda.  

Dyreparker kan gjøre et viktig arbeid ved å bevare utrydningstruede arter gjennom avlsprosjekter, og spre kunnskap og informasjon om arten og trusler.

Dyrene i parken er viktige ambassadører som kan skape engasjement. Disse dyrene er også med å skape en reservebestand og kan beskytte det genetiske mangfoldet dersom arten skulle forsvinne fra naturen. Målet er å få disse dyrene tilbake til naturen når leveområdene er beskyttet. 

Fakta


  • EEP
    European Endangered Species Progamme (EEP) er et intensivt avlsprosjekt. Amur-leopardene i Bjørneparken er en del av dette prosjektet. Dette betyr at de er registrert i stambøker, og fremtidig avl kan aktivt planlegges av artens stambook-koordinator.
  • ESB (genbank)
    Noen arter er utrydningstruet på et lokalt men ikke et internasjonalt nivå. For disse artene der man ikke enda trenger et intensivt avlsprogram som EEP, men gjerne vil ha muligheten til det i fremtiden, finnes det European Studbook (ESB).
  • Miljøsertifisering
    Bjørneparken har i 2021 blitt miljøsertifisert. Det vil si at vi har forandret hvordan vi kvitter oss med søppel, vi har endret innkjøpsvaner og fokuserer mye mer på bærekraftig og miljøvennlig drift..