Gaupe

Gaupene er listige jegere – raske og spenstige! Langt oppe i Bjørneparken finner du vår hunngaupe, Flora. Hun er litt sky og har skarpe klør og kvasse tenner, så dette er en villkatt bare dyrepasserne får komme inn til.

Hvor bor gaupene?
Gaupe, også kalt Eurasisk gaupe, finner man for det meste i skogbeltet i den nordlige delen av Eurasia, med mindre bestander rundt i Europa, sentral Asia og Kina. Gaupen foretrekker skogsområder, gjerne i ulendt terreng.

Hva spiser gauper?
Gaupene er rene kjøttetere og kosten varierer med hvor i verden de befinner seg og hva slags byttedyr som er tilgjengelig. I Norge er rådyret høyest på listen, men den spiser i tillegg mindre pattedyr og fugler.

I Sibir og østover er det derimot haren som er det viktigste byttedyret for gaupen, og gjør ut den største delen av kosten.

Gaupen er en smygjeger og får tak i maten sin ved å snike seg innpå byttet og bruke eksplosiv fart til å spurte de ned. De kan oppnå en fart på rundt 70 km/t, men har dårlig utholdenhet og gir ofte opp hvis de ikke har fått tak i byttet innen 100 meter.

Truet art
Den norske gaupebestanden er beregnet som sterkt truet i Norsk rødliste. I 2019 ble bestanden beregnet til å være rundt 323 dyr i Norge. Gaupen ble nesten utryddet i Norge på 1930 tallet, men tok seg opp igjen etter en rekke forbud (mot blant annet ulike fangstredskaper), og fredninger. I 1994 ble det innført kvotejakt på gaupen, etter lenger tid med økning i bestanden. I dag er den største trusselen mot gaupen mennesker. Gauper jakter nemlig på mindre hjortearter, akkurat som vi gjør. I tillegg hender det at den også tar sau. I 2020 vedtok regjeringen at 54 dyr skulle felles selv om dagens gaupebestand ligger under bestandsmålet. I tillegg er habitatfragmentering (oppdeling av dyrs leveområder) en økende trussel for gaupene her i Norge.

Gaupe show!
Selv om gaupene ikke er de mest sosiale dyr, så er de flinke til å lage show sammen med dyrepasserne her i parken når det er tif for å få mat. Dette er noe du kan glede deg til å se! Sjekk programmet vårt for tidspunkter for foringen.

Fakta


  • Gaupa er det eneste ville kattedyret vi har i Norge.
  • Hanngaupene veier i gjennomsnitt 23 kg, mens hunngaupene er noe mindre på ca. 17 kg.
  • Gauper tilbringer mesteparten av tiden sin alene, og kommer kun sammen med andre dyr i parringstiden. Da vil hanngaupene forsvare reviret sitt mot andre hanngauper.
  • Gaupa er en lynrask jeger som kan slå 5 slag i sekundet!
  • Hvis du har vært på gaupeshowet i Bjørneparken før, har du kanskje sett hvor spenstige gaupene er? De kan faktisk hoppe 5 meter rett fram og 2,5 meter rett opp i lufta!
  • I gamle dager trodde man at gaupa hadde røntgensyn. Dette var fordi øynene til gaupa lyser i mørket. Derfor trodde man at gaupa kunne se hvor mange høns som var i hønsehuset gjennom veggene, og valgte det hønsehuset med flest høns.
  • Hjertet til gaupa er ganske lite. Det gjør at den ikke kan løpe fort over lange distanser. Derfor er den flink til å planlegge jakten på mat.
  • Gaupa heter Lynx lynx på latin.