In situ

Når bevaringsarbeidet skjer i naturen der dyrene kommer fra, kalles det in situ. Bjørneparken er involvert i flere slike prosjekter.

Verdens mest utrydningstruede kattedyr?
Amurleoparden

Bjørneparken har en avtale med Wildlife Conservation Society (WCS) Russia om å støtte deres arbeid i feltet i Primorsky krai i Russland.

WCS driver med utsetting og overvåking av amurleoparder i et beskyttet naturområde. Donasjoner fra Bjørneparken går direkte til å kjøpe og vedlikeholde utstyr, slik at de kan fortsette det viktige arbeidet.

Bjørneparken jobber med å samle inn penger, og du kan være med å bidra. Du kan for eksempel vippse til Bjørneparken Conservation, nr 111372. Alle donasjoner går direkte til WCS.

Fakta


  • EEP
    European Endangered Species Progamme (EEP) er et intensivt avlsprosjekt. Amur-leopardene i Bjørneparken er en del av dette prosjektet. Dette betyr at de er registrert i stambøker, og fremtidig avl kan aktivt planlegges av artens stambook-koordinator.
  • ESB (genbank)
    Noen arter er utrydningstruet på et lokalt men ikke et internasjonalt nivå. For disse artene der man ikke enda trenger et intensivt avlsprogram som EEP, men gjerne vil ha muligheten til det i fremtiden, finnes det European Studbook (ESB).
  • Miljøsertifisering
    Bjørneparken har i 2021 blitt miljøsertifisert. Det vil si at vi har forandret hvordan vi kvitter oss med søppel, vi har endret innkjøpsvaner og fokuserer mye mer på bærekraftig og miljøvennlig drift..