Program for Høstferien i Bjørneparken 

Kl 10:00 Parken åpner.

Kl 10:30 Hils på våre elger og reinsdyr.

Kl 11:00 Rovdyrskole på tunet.

Kl 11:30 Bjørneforing i hovedhegnet.

Kl 12:00 Bli med inn til våre søte rever.

Kl 12:30 Kom tett på våre flotte leoparder.

Kl 13:00 Møt våre supre ulver.

Kl 13:30 Gaupeshow.

Kl 14:30 Bjørneforing berikning.

Kl 15:00 Bli med inn til våre søte rever. 

Kl 15:30 Hils på våre elger og reinsdyr.

Kl 16:00 Parken stenger, takk for i dag!

Dette er absolutt den beste parken jeg har vært i!

Inga